LOVE MUSIC

18 мая | Начало в 19:00

I’ts МАЙ Life

Расписание на май

BIG FISH PARTY

27 апреля | Начало в 14:00

LATINO MIX PARTY

30 марта | Начало в 16:00

Караоке с 6 апреля

Четверг, Пятница, Суббота

Friend’s Party

23 марта | Начало в 16:00

St. Patrick’s Day

16 марта | Начало в 19:00

Happy Womens Weekend

7, 8 и 9 марта